بهداشت دهان و دندان در مدارس

طرح بازدید رایگان بهداشت دهان و دندان از مدارس تهران

طرح بازدید رایگان دندانپزشکی بوسیله این کلینیک در مدارس تهران قابل اجرا است و تلاش برای ارتقا سلامت دهان و دندان دانش آموزان اجرا می شود.
هدف از اجرای این طرح کنترل و پیشگیری از پوسیدگی دندانهای شیری دانش آموزان و نونهالان می باشد
 

بهداشت دندان کودکان

بهداشت دهان در مدارس

بازدید رایگان از مدارس

آموزش بهداشت دهان و دندان

بهداشت دهان دانش آموزان

دکتر نوروززاده و کودکان

دندانپزشکی کودک

بهداشت دندان دانش آموزان

طرح رایگان بهداشت مدارس