دکتر زهره سادات نوروز زاده

دکتر زهره سادات نوروز زاده
 

جراح دندانپزشک - ایمپلنت - لیزر دندان

فارغ تحصیل سال 84شماره نظام پزشکی 106854 دارنده گواهینامه ایمپلنت از انجمن ایمپلنت آمریکا در سال 2006 و گواهینامه لیزر از دانشگاه بلژیک

 

 

child and dentistry1

child and dentistry2

child and dentistry3